open
Klik hier voor een virtuele rondleiding
Gandante

 

HISTORIEK

draakjeBelfort

Het belfort was het symbool voor de autonomie en de onafhankelijkheid van de stad Gent. De bouw ervan startte in 1313. Het belfort had verschillende functies.

Bewaarplaats privileges

Sinds 1402 werden de stadsprivileges bewaard in een koffer in het secreet van het belfort. De draak, die sinds 1377 op de toren staat, hield niet alleen de stad in de gaten, maar was ook de symbolische schattenbewaker van het belfort. In 1539 werden alle privileges overgebracht naar de Rekenkamer van Rijsel. Pas in 1578, onder het calvinistisch regime en op het hoogtepunt van de strijd tegen Filips II, werden ze naar Gent teruggebracht en opgeborgen in het stadhuis. Het secreet werd vanaf 1633 nog enkel gebruikt voor het opbergen van de archieven van de Sint-Michielsgilde.

Uitkijktoren

Tot 1442 diende de Sint-Niklaaskerk als eerste uitkijktoren. Na 1442 namen de torenwachters hun intrek in het afgewerkt belfort. Samen met de klokkenluiders deden deze wachters dienst tot 1869. Met de zes stadstrompetters en de schalmeiers vormden zij het korps der 'stadswakende mannen'. Vooral brand vormde het grootste gevaar in de stad.

Beiaard en stormklok

Klokken werden aanvankelijk enkel voor kerkelijke doeleinden gebruikt. Door de opkomst van de steden werden de klokken steeds meer ingeschakeld in het dagelijks bestaan. De stormklok of banklok, de Klokke Roeland genaamd, die reeds in 1325 in de prille torenromp van het belfort werd opgehangen, ging vanaf 1378 ook dienst doen als uurklok. Haar klank werd voorafgegaan door een waarschuwingssignaal op drie kleinere klokjes van verschillende toon. Men noemde het geheel de quatrillon, cadrillon, later, na uitbreiding van het aantal voorslagklokken, de carillon. De beiaard werd gaandeweg uitgebreid en telde 53 klokken na de restauratie van 1982. In 1993 kwam klokje Robert met zijn briljanten klank het geheel vervoegen.
Terug naar boven

draakjeLakenhalle

Het eerste deel van de lakenhalle is gebouwd tussen 1425 en 1444, een periode van economische recessie. De Gentse lakenhandel had te lijden onder de vraag naar lichtere stoffen, de stijgende buitenlandse concurrentie en de plattelandsnijverheid. De uiteindelijke afwerking van het gebouw volgde pas in de late 19e – vroege 20e eeuw. In de crypte, de huidige kelderverdieping, lagen de wol en laken opgeslagen. De effectieve verkoop gebeurde op het eerste verdiep, hetgeen nu ervaren wordt als de begane grond. De tweede verdieping huisvest sinds 1623 de schermersgilde van Sint-Michiels. De schermschool bevindt er zich tot op de dag van vandaag.
Terug naar boven

draakjeMammelokker

In 1741 is tussen het belfort en de lakenhalle een gebouw opgetrokken dat dienst deed als ingang van de stadsgevangenis, in de volksmond ook wel de Mammelokker genoemd. De gevangenis zelf vond plaats in de crypte van de lakenhalle en heeft deze functie gehad van 1742 tot 1902. Boven de ingangsdeur is een reliëf te bezichtigen, die de bijnaam van deze gevangenis verklaart. Het gaat om een oude Romeinse legende waarin een man, Simon, tot de hongerdood veroordeeld wordt. Hij overleefde deze straf, doordat zijn dochter hem elke dag de borst kwam geven. ' Mamme' betekent 'borst' en 'lokken' 'zuigen'.
Terug naar boven

draakjeUnesco

In 1972 heeft Unesco een 'Conventie betreffende de Bescherming van het Cultureel en Natuurlijk Werelderfgoed' opgericht die er op toekijkt dat 's werelds erfgoed niet verloren gaat. Monumenten en landschappen die van uitzonderlijke universele waarde zijn, kunnen door de Conventie in bescherming genomen worden. Om dit vorm te geven is een Lijst van het Werelderfgoed aangelegd, die culturele en natuurlijke sites uit de hele wereld groepeert. Op 1 december 1999 besliste het Werelderfgoedcomtié van UNESCO om de 24 Vlaamse en 6 Waalse belforten op de werelderfgoedlijst te plaatsen. De reden hiervoor was dat belforten met hun stedelijke architectuur de politieke en geestelijke behoefte van hun tijd invulden.
Terug naar boven

draakjeArtoria

Sinds 1 april 2010 heeft de stad de concessie verleend aan Artoria bvba. Deze organisatie staat garant voor kwalitatieve culturele ervaringen in Gent. In hun missie past dan ook de uitbating van het Gentse belfort. Artoria heeft het ambitieuze plan het belfort, als één van de belangrijkste elementen van het cultureel erfgoed van onze stad, toegankelijk te maken voor elke Gentenaar en elke wereldburger.
Terug naar boven